Tuesday, January 26, 2010

kata-kata ulama

IMAM ABU HANIFAH - Roti sepotong, air segelas dan kain selembar yang diperolehi dengan jalan halal, lebih baik daripada hidup mewah yang kemudian menjadi penyesalan.

IMAM MALIK - Ulama itu adalah pelita dari zamannya.

IMAM SYAFIE - Aku cinta kepada orang-orang soleh padahal aku bukan termasuk dari golongan mereka. Barangkali aku boleh mendapat syafaat dari mereka. Aku benci orang-orang yang perdagangannya adalah maksiat-maksiat kepada Allah SWT walaupun barangan dagangan kita sama.

IMAM AHMAD BIN HAMBAL - Manusia berkehendak kepada ilmu umpama ia berkehendak kepada roti dan air.

IMAM BUKHARI - Wahai Allah, kiranya dunia yang luas ini telah sempit bagiku maka kembalikanlah nyawaku ini ke hadiratMu.

IMAM MUSLIM - Saya tidak pernah meletakkan sesuatu melainkan dengan hujah atau meninggalkan sesuatu melainkan dengan hujah pula.

IMAM ABU DAUD - Aku tidak mengetahui selain al-Quran masih ada kitab yang lebih layak untuk dipelajari oleh orang ramai selain kitabku ini, iaitu Sunan Abu Daud.

IBNU SIRIN - Kerana pada masa-masa seperti sekarang inilah manusia lupa kepada Allah.

SUFYAN BIN UYAINAH - Warak adalah keinginan untuk mendalami ilmu agama yang menjadi sarana untuk mengenal selok-belok warak. Sebahagian orang menganggap sikap warak tercermin pada sikap diam di dalam waktu yang lama dan sedikit bicara padahal tidak demikian. Menurut kami, sesungguhnya orang yang berbicara lagi alim itu lebih afdhal dan lebih warak dibandingkan dengan lelaki yang jahil lagi diam.

- Perumpamaan ilmu adalah bagaikan negeri kufur atas negeri Islam. Apabila penganut Islam meninggalkan jihad, nescaya orang-orang kafir akan datang dan mengambil Islam. Jika orang-orang meninggalkan ilmu, maka mereka menjadi manusia-manusia bodoh. Tentang pentingnya menyampaikan ilmu yang sudah diketahui, dia berkata : "Tidaklah disebut (sebagai) alim orang yang m,engetahui kebenaran dan kejelakan. Tetapi orang alim sejati ialah orang yang mengetahui kebenaran dan kejelekan. Tetapi orang alim sejati ialahorang yang mengetahui kebaikan dan mengikutinya, serta mengetahui kejelekan dan menjauhinya."

SAYYIDAH NAFISAH - Al-Sakhawi bercerita : "Ketika Sayyidah Nafisah merasakan ajalnya sudah dekat, beliau menulis surat wasiat untuk suaminya dan menggali kuburnya sendiri di rumahnya. Kubur yang digalinya itu ialah untuk beliau turun ke liang kubur itu, memperbanyakkan solat dan mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 109 kali. Jika tidak mampu berdiri, beliau akan solat duduk, memperbanyakkan tasbih dan menangis. Ketika sudah sampai ajalnya dan beliau sampai pada ayat : "Bagi mereka

0 comments:

Post a Comment

ku damba kasihmu ya RABB...